Àrea Diürna

Atenció a les Persones / Sociolaboral
Àrea Diürna és un programa orientador, formatiu i prelaboral per a joves de 16 a 21 anys tutelats, ex-tutelats o derivats de Serveis Socials

Àrea Diürna es defineix com un itinerari orientador, formatiu i prelaboral, adaptat principalment per a adolescents que no poden accedir al món del treball ni a recursos formatius per les seves carències, dificultats subjectives, exclusió social, etc, requereixen un tractament especialitzat (educatiu, psicològic, social…). Els diferents dispositius del Centre de Formació i Prevenció actuen com un conjunt d’eines polivalents per abordar la individualitat de cada subjecte.

ACTIVITATS DE L’ÀREA DIÜRNA

Taller de fusteria
Esports
Reforç escolar / Taller cognitiu

Habilitats socials
Formació i orientació laboral
Tutories individualitzades

COL·LECTIUS ALS QUE S’ADREÇA

Joves entre 16 i 21 any tutelats, extutelats o que vinguin derivats dels Serveis Socials.

L’accés al programa és voluntari.

 

Les sol•licituds d’ingrés es gestionen a partir de qualsevol institució o servei que ho sol•liciti.

10 places mixtes. 

CONTACTE

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8 a 15 hores

 

C/ Sant Antoni 86, 1º planta, porta 7. 08301 Mataró.

 

Tel. 622.89.68.82

 

Responsable: Miriam Pérez

No trobes el que busques o necessites més informació?

Contacta amb nosaltres!

Servei concertat amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família.