Les nostres oficines

Carrer Sant Antoni 86, 4rt pis porta 23

08301 Mataró

Correu: info@cfpmaresme.org

Telèfon: +(34) 93 755 36 04


Informació bàsica sobre Protecció de Dades de Caràcter
Personal del lloc web www.cfpmaresme.org

Responsable de Protecció de Dades

Associació Centre de Formació i Prevenció

CIF: G-08668733

Finalitat del tractament de les dades

Exclusivament per a finalitats informatives i divulgatives
de l’Associació.

Legitimació de l’accés a les dades

Consentiment explícit de la persona interessada.

Destinataris de les dades

Les dades només seran utilitzades en el sí de l’Associació,
sense possibilitat de cessió a tercers.

Drets dels interessats

Dret a reclamar en qualsevol moment la baixa del Fitxer de
Dades de Caràcter Personal de l’Associació.