Pisos assistits per a joves tutelats o extutelats

Atenció a les Persones / Infància, adolescència i Família
Els pisos assistits per a joves tenen l'objectiu d'afavorir l'accés a un habitatge propi i la millora de l'autonomia personal

Els pisos assistits per a joves tutelats o extutelats acullen nois/es més grans de 16 anys que resideixen en CRAEs i que no tenen els recursos propis per assolir l’autonomia personal. Aquest recurs fa de pont per accedir a un habitatge propi i per aconseguir una vida autònoma amb garanties d’èxit.

pisos_infancia

COL·LECTIUS ALS QUE S’ADREÇA

Joves entre 16 i 21 anys atesos des de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats o Extutelats (ASJTET) de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA).

 

Les sol·licituds d’ingrés es realitzen a través del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.

CONTACTE

C/ Sant Antoni 86, 1ª planta, porta 7
08301, Mataró.

 

Telf. 93 755 36 04 / 93 755 36 06

 

Responsable: Esteve Rubió

Llars concertades amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família i el Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya.