Serveis de Formació i Intermediació Laboral

Atenció a les Persones / Sociolaboral
Els Serveis de Formació i Intermediació Laboral són recursos integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció adreçats a persones amb problemes de salut mental, discapacitat i/o amb especials dificultats d’integració

Actualment el Centre de Formació i Prevenció disposa de diversos serveis i programes destinats a millorar les possibilitats de formació i inserció laboral de col·lectius amb especials dificultats per accedir a l’àmbit del treball. Aquests programes són desenvolupats pels tècnics i tècniques de l’entitat i compten amb el finançament de l’administració autonòmica, estatal i/o europea, així com d’algunes entitats privades (Obra Social La Caixa, Inserta, etc).

SERVEIS I PROGRAMES DEL DEPARTAMENT DE FORMACIÓ I INTERMEDIACIÓ LABORAL

Som agència de col·locació autoritzada nº 0900000007 pel Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE). Atenem a persones amb problemes de salut mental en el seu procés de recerca de feina.

Agencia Colocacio nou

Ajudem a definir l’itinerari sociolaboral de persones amb problemes de salut mental per afavorir la seva integració al mercat laboral ordinari o per a aconseguir millores en el seu lloc de treball. 

sioas

FORMACIÓ OCUPACIONAL (FOAP i Acord Marc)

Actualment el CFP ofereix tres cursos de Formació Ocupacional: Un de Telefonista – Recepcionista d’Oficina i dos d’Auxiliar en Serveis de Neteja. Són accions adreçades prioritàriament a persones desocupades amb diversitat funcional.

neteja

El programa MAIS consta d’un seguit de mesures destinades a millorar l’ocupabilitat de les persones que reben la prestació de Renda Garantida de Ciutadania.

marmi

El Programa Singular de Garantia Juvenil “ECOWAY” és un programa per a joves de 16 a 29 anys amb problemes de salut mental que té per objectiu que els joves puguin incorporar-se al sistema educatiu i/o al mercat laboral. 

Garantia Juvenil

PROSPECCIÓ A MIDA

Aquest programa té com a objectiu la recerca d’ofertes de feina ajustades als perfils professionals de les persones amb problemes de salut mental que atenem a l’entitat.

xarxa-empresa